Algemene Voorwaarden

Marieke's Beenmode Algemene Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen via de website Marieke’s Beenmode en de klant. Marieke’s Beenmode heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Indien de klant een bestelling plaatst, verklaart zij zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen
Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen. Marieke’s Beenmode is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, programmeer- en/of drukfouten in de website waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestellen en betalen
Na een bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging. In deze orderbevestiging staat het aankoopbedrag van uw artikel(en) en een bijdrage voor de verzendkosten. Na het ontvangen van uw betaling ontvangt u via e-mail een factuur. Mocht u na de bestelling geen bevestiging of factuur hebben ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mariekesbeenmode.nl. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling volledig is voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd. Marieke’s Beenmode streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling, bij de klant bezorgd te hebben.

Verzendkosten
Binnen Nederland is de bijdrage in de verzendkosten per order brievenbus post vanaf € 2,76 tot pakketje € 6,95 (ligt aan de grootte van het pakket). Voor orders naar het Buitenland gelden andere tarieven. Alle kosten die ontstaan door het verstrekken van foutieve gegevens aan Marieke’s Beenmode door de klant, worden in rekening gebracht.

Annuleren
Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering telefonisch of per mail doorgeven.

Retouren
Wij leveren al onze artikelen van uitstekende kwaliteit. Daarnaast doen wij er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden, onder de hierna volgende voorwaarden: Binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling kunt u per email info@mariekesbeenmode.nl vertellen dat u deze bestelling retour zendt. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen 2 (werk) dagen na aanmelding aan Marieke’s Beenmode verzonden te zijn aan: Marieke’s Beenmode, Rijksstraatweg 10, 4191 SE GELDERMALSEN. Wij adviseren u het postbewijs van retourzending te bewaren. De artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn d.w.z. niet gebruikt, en niet beschadigd, voorzien te zijn van aangehechte labels en in de oorspronkelijke verpakking. Afgeprijsde artikelen kunnen NIET worden geretourneerd. Marieke’s Beenmode accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd aangemeld zijn worden niet geaccepteerd. Het aankoopbedrag van de retouren zal na ontvangst van de retour binnen 2 dagen gestort worden op uw bank- of girorekening. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en daarom ook NIET gecrediteerd.

Voorraad
De bestellingen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht is. De klant wordt hiervan z.s.m. door Marieke’s Beenmode op de hoogte gesteld. Het betreffende bedrag zal z.s.m. door Marieke’s Beenmode aan de klant worden teruggeboekt.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Garantie
Marieke’s Beenmode garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Marieke’s Beenmode een aankoopbewijs. Indien de geleverde producten niet voldoen aan deze garanties, zal Marieke’s Beenmode de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Marieke’s Beenmode vervangen of zorgdragen voor herstel. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een maand na de levering.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Marieke’s Beenmode.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

Vragen klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met ons: info@mariekesbeenmode.nl of 0345-798 000.